.

Metoda řasy na řasu - řasy silk

Nová aplikace

1500 Kč

Doplnění do 3 týdnů

450 Kč

Doplnění do 4 týdnů

550 Kč

Doplnění nad 4 týdny

1500 Kč

Odstranění nalepených řas

200 Kč